ontwerp

ruimte om in te geloven

zicht op oculus

exterieur geloofsgebouw

geloofsgebouw van boven

geloofsgebouw binnen

overzicht begane grond

_Afstudeeropgave Academie van Bouwkunst Amsterdam

Gefascineerd door de aantrekkingskracht van religieuze gebouwen ben ik begonnen aan een zoektocht naar de ruimtelijke beleving van geloven.

Geen kerk zoals die eeuwen lang gebouwd werden voor een bepaalde doelgroep, maar een ‘gebouw’ om in te geloven waar iedereen naar eigen interpretatie invulling aan kan geven.

Een jaar lang ben ik op zoek gegaan naar de architectonische aspecten die een rol spelen bij het samenkomen van mensen in de kerk. Elke zondag een dienst bij gewoond en deze door schetsen en check-list gedocumenteerd. Feiten gecombineerd met ervaring en beleving die mij geholpen hebben een beeld te vormen wat een gebouw om in te geloven zou moeten zijn.

In mijn afstudeerproject heb ik het abstracte begrip geloven omgezet in architectuur.

Door de mens (mijzelf) als uitgangspunt te nemen qua maat en verhouding tot de ruimte en de ander (medemens), komt het gebouw weer dichter bij de mens te staan.

Aangezien traditionele kerken minder aanhang vinden en er weinig ruimte gereserveerd wordt voor geloofsgebouwen in de hedendaagse stedenbouw, ben ik gaan zoeken naar een nieuwe vorm. Het zou toch zonde zijn als een eeuwen oude traditie van prachtige gebouwen geen vervolg zal krijgen.

Een verbindend element in de wijk, zoals de kerk vele jaren dienst heeft gedaan zou in deze individualistische samenleving niet misstaan. Een actieve spil waar mensen samen in kunnen geloven. Ik zie op IJburg een mooie kans dit gebouw te laten aarden.